Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості V-Mg оксидних композицій, синтезованих різними методами Анотація   PDF
S. V. Khalameida, V. V. Sydorchuk, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, V. O. Zazhigalov
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічний аспект терапевтичної дії ентеросорбентів (теоретичне дослідження) Анотація   PDF (English)
I. I. Gerashchenko
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Фазові перетворення в деяких аліфатичних молекулярних кристалах в умовах обмеженого простору Анотація   PDF
M. M. Lazarenko, A. N. Alekseev, S. A. Alekseev, Yu. E. Grabovsky, M. V. Lazarenko
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Фазові перетворення в нанокомпозитах на основі пірогенних оксидів кремнію, алюмінію та оксидів рідкісноземельних металів Ln2O3 (Ln = Nd, Gd) Анотація   PDF
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фазові перетворення в системах на основі індивідуальних і змішаних пірогенних оксидів алюмінію і кремнію та оксиду міді(II) Анотація   PDF (Русский)
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Флуктуації нерівноважних електронів та магнонів у феромагнітних напівпровідниках Анотація   PDF
O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування антибактеріальних покриттів на хітозанових матрицях методом магнетронного напилення Анотація   PDF (English)
O. V. Kalinkevich, O. Yu. Karpenko, Ya. V. Trofimenko, A. M. Sklyar, V. Yu. Illiashenko, A. N. Kalinkevich, V. A. Baturin, S. N. Danilchenko
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування покриттів гідроксиапатиту на модифікованих Ti−6Аl−4V субстратах Анотація   PDF (Русский)
G. O. Yanovska, V. M. Kuznetsov, O. S. Stanislavov, L. F. Sukhodub
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування стабільної аморфної фази у вкритому вуглецем кремнії в умовах глибокого електрохімічного літіювання Анотація   PDF (Русский)
S. P. Kuksenko, I. O. Kovalenko, Yu. А. Tarasenko, N. T. Kartel
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Фото- та механокаталітична деградація сафраніну Т в присутності дисперсного ніобату літію Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. V. Zazhigalov, L. O. Davydenko
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотоелектрохімічні властивості наноструктурованих фотоелектродів TiО2/CdSe для систем одержання водню Анотація   PDF (Русский)
I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, G. Ya. Kolbasov
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотокаталітична деградація деяких барвників у присутності механохімічно модифікованих оксидів ванадію і молібдену Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. O. Zazhigalov, O. A. Khanina
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотокаталітичне утворення та фотоіндуковане зарядження наноструктур ZnO–Au Анотація   PDF (Русский)
O. L. Stroyuk, V. V. Shvalagin, I. Е. Kotenko, S. Ya. Kuchmiy, A. G. Derzhypolskiy, D. A. Melenevskiy
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотолюмінесцентне дослідження європію, інкорпорованого в літій тетраборат та кремнезем Анотація   PDF (English)
M. Ignatovych, M. V. Borysenko, V. Holovey, P. Baranyai, A. Kelemen
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотоорієнтація реактивного мезогену на полімерній поверхні целюлозо-циннамату Анотація   PDF
Yu. I. Kurioz
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Фоточутливі нанокомпозити на основі нанотрубок TiО2, CdSe і оксиду графена Анотація   PDF (Русский)
I. A. Rusetskii, I. A. Slobodyanyuk, M. O. Danilov, G. Ya. Kolbasov
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Фрактальні властивості вуглецевих відкладень з коксової камери Анотація   PDF (Русский)
V. M. Shmal'ko, O. I. Zelensky, A. M. Braginsky
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Функціоналізовані мезопористі кремнеземи як носії для вивільнення біологічно активних речовин Анотація   PDF (Русский)
N. V. Roik
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Функціоналізовані напівпровідникові вуглецеві нанотрубки: три моделі для спектрів носія Анотація   PDF (English)
V. A. Lykah, E. S. Syrkin
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Функція кислотності Гаммета для змішаного ZrO2 – SiO2 оксиду при підвищених температурах Анотація   PDF (English)
E. I. Inshina, D. V. Shistka, G. M. Telbiz, V. V. Brei
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Хіміко-динамічне полірування поверхні CdTe травильними композиціями (NH4)2Cr2O7–HCl–щавлева кислота Анотація   PDF
P. S. Chukhnenko, Yu. B. Khalavka, V. G. Ivanits'ka, Z. F. Tomashik, V. M. Tomashik, I. B. Stratiychuk
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Хімічне модифікування поверхні поруватого кремнію групами поліоксіетильованих спиртів Анотація   PDF (Русский)
A. O. Suvorova, S. A. Alekseev, V. N. Zaitsev
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Хімічний дизайн вуглецевого покриття на поверхні наночастинок Al2O3 Анотація   PDF (English)
L. F. Sharanda, I. V. Babich, Yu. V. Plyuto
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Хімія поверхні та поруватість природного і активованого алюмосилікату з монтморилоніту та кліноптілоліту Анотація   PDF (English)
L. I. Belchinskaya, L. A. Novikova, V. Yu. Khokhlov, J. Lu Tkhi, M. T. Kartel
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Хітозанові плівки з вуглецевими нанотрубками, декорованими частинками магнетиту Анотація   PDF
Y. M. Bolbukh, G. S. Gunko, G. P. Prikhod’ko, V. A. Tertykh
 
451 - 475 з 482 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>