Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 13, № 1 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Змочуваність поверхні та кут змочування: фізичні основи та методи дослідження Анотація   PDF (English)
G. V. Beketov, O. V. Shynkarenko
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Змочування кремнеземів різної гідрофобності водою та деканом Анотація   PDF (Русский)
P. O. Kuzema
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Золь-гель синтез активних шарів ZnO:Al:RE3+ сонячних елементів Анотація   PDF (Русский)
A. V. Semchenko, V. V Sidsky, V. B. Zaleski, V. V. Malyutina-Bronskaya, V. F. Gremenok, E. P. Zaretskаyа
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Золь-гель синтез монолітних шарів і їх застосування в тонкошаровій хроматографії Анотація   PDF (Русский)
A. M. Frolova, O. Yu. Konovalova, A. P. Boichenko, L. P. Loginova
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Золь-гель синтез та дослідження мезопористого діоксиду титану, модифікованого перехідними металами (Co, Ni, Mn, Cu) Анотація   PDF (English)
O. O. Kelyp, I. S. Petrik, V. S. Vorobets, N. P. Smirnova, G. Ya. Kolbasov
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Йонообмінні властивості модифікованого силікагелю з закріпленими амідами полігексаметиленгуанідину та малеїнової або о-фталевої кислот Анотація   PDF (English)
A. D. Dadashev, V. A. Tertykh, E. S. Yanovska, K. V. Yanova
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Кінетика взаємодіючих квазічастинок у напівпровідниках у полі когерентних світлових пучків Анотація   PDF
O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Кінетика елементарних актів окисно-відновних реакцій на межі фаз «тверде тіло–електроліт» Анотація   PDF
V. V. Soloviev, S. S. Kovalenko
 
Том 10, № 3 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Кінетика піролізу ряду природних та синтетичних похідних цинамової кислоти на поверхні нанорозмірного кремнезему Анотація   PDF
T. V. Kulik, B. B. Palianytsia, N. N. Nastasiienko, S. S. Tarnavskyi
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Кінетичні закономірності формування структур Fe (II)–Fe (III) ШПГ (Green Rust) на поверхні сталі в присутності водних розчинів FeSO4 та Fe2(SO4)3 Анотація   PDF (English)
O. M. Lavrynenko, Ya. D. Korol, S. V. Netreba, V. A. Prokopenko
 
Том 14, № 4 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Кінетична теорія магнітного поглинання лазерного опромінювання металевими наночастинками Анотація   PDF (English)
O. Yu. Semchuk, O. O. Havryliuk, A. A. Biliuk
 
Том 13, № 2 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Кінетична теорія поглинання ультракоротких лазерних імпульсів ансамблями металевих наночастинок в умовах поверхневого плазмонного резонансу Анотація   PDF (English)
A. A. Biliuk, O. Yu. Semchuk, O. O. Havryliuk
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Каліксареновмісні фази в хроматографії (огляд) Анотація   PDF
O. I. Kalchenko, V. I. Kalchenko
 
Том 12, № 1 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Капсулювання бензолкарбонових кислот за допомогою циклодекстринів Анотація   PDF
L. A. Belyakova
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Карцеранди на основі двошарового силіцену: молекулярні контейнери для нестабільних сполук Анотація   PDF (English)
O. V. Mykhailenko, Yu. I. Prylutskyy, I. V. Komarov, A. V. Strungar, O. O. Mykhailenko
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Катіон-вмісне активоване вугілля як фотокаталізатори деградації барвників Анотація   PDF (English)
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, O. I. Poddubnaya, M. M. Tsyba, A. M. Puziy
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталізатори Pd/Cu–Cr2O3–Al2O3 в реакції синтезу метанолу Анотація   PDF (English)
P. Kaczorowski, T. P. Maniecki
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітичні властивості In2O3-Al2O3 композицій в окиснювальному дегідруванні пропану в пропілен за участю СО2 Анотація   PDF
M. R. Kantserova, S. M. Orlyk, P. S. Yaremov
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітичні властивості поліетерсульфонових мембран, модифікованих наночастинками SnO2 Анотація   PDF
I. S. Kolesnyk, O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Konovalova, H. A. Sorokin, T. H. Meshkova, A. F. Burban, S. M. Tsaryk
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітичні реакції на поверхні твердих носіїв в аналітичних тест-методах Анотація   PDF (Русский)
L. P. Tihonova, T. S. Psareva, I. P. Svarkovskaja, O. I. Zakutevskyy, T. A. Shaposhnikova, V. E. Goba, O. P. Kobuley, A. A. Lysenko
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітична активність оксидів міді та церію в реакції окиснення етанолу Анотація   PDF (Русский)
I. V. Romanova
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітична активність церійвмісних матеріалів у реакції розкладання пероксиду водню Анотація   PDF
T. Yu. Dmytrenko, K. S. Kulyk, K. V. Voitko, O. N. Bakalinska, N. V. Borysenko, M. T. Kartel
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітичне розкладання органічних пероксидів в неводному середовищі нанопоруватими та нанорозмірними вуглецевими матеріалами Анотація   PDF (English)
K. V. Voitko, O. M. Bakalinska, M. T. Kartel
 
Том 4, № 4 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітичний вплив поверхні на формування нанотрубок германію PE MOCVD-методом Анотація   PDF (Русский)
M. N. Doroshenko, A. I. Gerasimchuk, E. A. Mazurenko
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталазна та оксидазна активність полімермідних каталізаторів на основі вуглецевого носія з рисового лушпиння в реакції оксигенування циклогексану пероксидом водню Анотація   PDF (Русский)
S. V. Yefremova, A. K. Zharmagambetova, A Zn. Terlikbayeva
 
276 - 300 з 693 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>