Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту Анотація   PDF (English)
O. M. Otychenko, T. E. Babutina, O. R. Parkhomey, O. M. Budylina, L. S. Protsenko, I. V. Uvarova
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив термообробки та змінного магнітного поля на елементний склад та електрохімічну поведінку поверхні аморфних сплавів на основі заліза Анотація   PDF
O. M. Hertsyk, T. G. Pereverzeva, M. A. Kovbuz, L. M. Boichyshyn
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив типу ПАР на електровидалення ортохлортолуолу з тонкодисперсних глинистих ґрунтів Анотація   PDF (Русский)
L. L. Lysenko, N. A. Mishchuk, O. F. Rynda, A. E. Shen
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив фазового вмісту атмосферних аерозолів на кінетику їх взаємодії з леткими домішками Анотація   PDF (Русский)
V. I. Bogillo
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив хімічної природи матричного полімера на закономірності течії та процеси структуроутворення в розплавах сумішей полімерів Анотація   PDF
N. M. Rezanova, M. V. Tsebrenko, I. A. Melnik, I. A. Tsebrenko, L. S. Dzubenko, O. O. Sapyanenko
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Врахування кінцевої швидкості поширення тепла при лазерному розігріві поверхні твердого тіла Анотація   PDF
L. V. Porodko, L. B. Lerman, O. Yu. Semchuk
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Гібридні мінерально-органічні кислотні матеріали: фізико-хімічні та каталітичні характеристики в синтезі етил трет-бутилового ефіру Анотація   PDF (English)
T. G. Serebrii, N. V. Vlasenko, Yu. N. Kochkin, P. E. Strizhak
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Гідротермальне модифікування ванадій-молібден-оксидних каталізаторів окиснювального дегідрування пропану Анотація   PDF
S. V. Khalameida, N. D. Konovalova, V. O. Zazhigalov, V. I. Zarko
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Гідрофілізація поверхні Au(111), функціоналізованої алкантіолами Анотація   PDF
S. V. Snegir, V. E. Kutsenko, Y. U. Lopatina, Iu. P. Mukha, A. M. Eremenko, A. A. Marchenko
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Гідрофобізація поверхні пірогенного кремнезему полідиметилсилоксанами в присутності алкілкарбонатів Анотація   PDF
I. S. Protsak, V. A. Tertykh, O. V. Goncharuk, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Газовий датчик NH3 на основі гетероструктур PbS/CdS, що працює в умовах кімнатної температури Анотація   PDF (English)
S. L. Prokopenko, G. M. Gunja, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Газовий датчик на основі нанорозмірних напівпровідникових гетероструктур ZnS/CdS, що працює при кімнатній температурі Анотація   PDF (English)
S. L. Prokopenko, G. M. Gunya, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Газофазне осадження кавітаційностійкого покриття на основі карбіду бору Анотація   PDF (English)
A. Yu. Zhuravlov, A. V. Shijan, B. M. Shirokov
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Діагностика поверхні функціональних органокремнеземів методом імпедансної спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
Yu. S. Dzyazko, L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Деагломерація вуглецевих нанотрубок у водних розчинах меламіноформальдегідного, нафталіноформальдегідного, лігносульфонатного пластифікаторів Анотація   PDF
Yu. I. Sementsov, E. O. Kovalska, N. T. Kartel, O. Yu. Chunihin
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Дегідрування пропану на VxOy/H-Ti-MCM-41 Анотація   PDF (Русский)
A. V. Redkina, N. D. Konovalova, K. N. Khomenko
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Декорування вуглецевих нанотрубок оксидом церію (IV) Анотація   PDF (English)
S. Ya. Brichka, I. B. Yanchuk, A. A. Konchits, S. P. Kolesnik, A. F. Yefanov, A. V. Brichka, M. T. Kartel
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Декорування входів у пори МСМ‑41 аміновмісними групами для рН‑контрольованого вивільнення пара‑амінобензойної кислоти Анотація   PDF (English)
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko, O. I. Oranska
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дзеркальні сили у фізиці та хімії поверхні: деякі основні аспекти Анотація   PDF (Русский)
A. M. Gabovich
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Динамічна катіонна конфігурація полікатіон-декатіонованої форми цеоліту типу Х Анотація   PDF
I. A. Repetskyi, K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, A. V. Yakovenko
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні До питання про вплив фізико-хімічних параметрів на частоту спонтанних електрохімічних коливань Анотація   PDF
O. I. Gichan
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Доповані лужними (Na, K) гідроксидами каталізатори Cu/Cr2O3:Al2O3 конверсії водяного газу Анотація   PDF (English)
P. Kaczorowski, T. P. Maniecki, I. Szynkowska, J. Rogowski
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження адсорбції акридину і профлавіну на поверхні кремнезему Анотація   PDF (Русский)
E. M. Demianenko, N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, V. V. Lobanov
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження адсорбції летючих комплексів металів з органічними лігандами Анотація   PDF (Русский)
V. V. Krisyuk, A. E. Turgambaeva, G. I. Zharkova, P. A. Prozorov, I. K. Igumenov
 
Том 1, № 4 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження взаємодії еритроцитів з пірогенними оксидами SiO2, Al2O3/SiO2 та TiO2/SiO2 шляхом вимірювання параметрів світлорозсіювання Анотація   PDF (English)
I. I. Gerashchenko, V. M. Gun'ko, V. I. Zarko, B. I. Gerashchenko, L. S. Andriyko, V. F. Gorchev
 
126 - 150 з 492 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>