Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Рівноваги адсорбції аніонних барвників Еозину жовтого та Активного блакитного аміновмісними ормосилами Анотація   PDF
O. S. Tkachenko, A. A. Mikhraliieva, A. V. Panteleimonov, R. V. Sukhov, Yu. V. Kholin
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Різні методи для опису морфологічних та текстурних характеристик різних матеріалів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Радiоекрануючi властивості нанокомпозицiйних SiO2–МеIIFe12O19 матеріалів, отриманих золь-гель методом Анотація   PDF (English)
M. N. Kapshai, V. E. Gaishun, N. V. Nasonova
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Регулювання поруватої структури аморфного фосфату цирконію Анотація   PDF (Русский)
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. K. Matkovs'kii, H. R. Iurchenko
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Релаксація розподілу надлишкових неосновних носіїв заряду в макропористому кремнію Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, V. F. Onyshchenko
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Рентгенодифракційне та термічне дослідження деяких харчових та косметичних бентонітових глин Анотація   PDF (English)
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Реологічні властивості водних суспензій вугілля у присутності аніонних ПАВ і блоксополімерів оксиду етилену-пропілену Анотація   PDF (Русский)
D. P. Savitskiy
 
Том 3, № 2 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Реологічні властивості дисперсій модифікованих триметилсилільними групами кремнеземів у вазеліновій олії Анотація   PDF
J. V. Dranis, E. V. Goncharuk, E. F. Voronin, E. M. Pakhlov, V. N. Mishchenko, M. L. Malysheva
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Реологічні властивості розплавлених сумішей поліпропілен/сополіамід/вуглецеві нанотрубки Анотація   PDF (English)
N. M. Rezanova, M. T. Kartel, Yu. I. Sementsov, G. P. Prikhod’ko, I. A. Melnik, M. V. Tsebrenko
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні рН-чутливі матеріали на основі кремнезему з хімічно іммобілізованим метиловим червоним: синтез та протолітичні властивості Анотація   PDF (English)
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Розкладання пероксиду бензоїлу на поверхні вуглецевих матеріалів на основі активованого вугілля КАУ Анотація   PDF (English)
D. M. Haliarnyk, E. M. Demianenko, O. M. Bakalinska, T. V. Kulyk, B. B. Palyanytsya, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, M. T. Kartel
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Розрахунок кутової залежності випромінювання, що розсіяне поверхнею фотопружного середовища Анотація   PDF
O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Розчини фуллерену C60: колоїдний аспект Анотація   PDF (Русский)
N. O. Mchedlov-Petrossyan
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Роль іонізованих станів молекул води в гідролізі сахарози на поверхні кремнезему Анотація   PDF (English)
O. M. Tsendra, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Рушійні сили почергової динаміки коксу в дезактивованому цеоліті Анотація   PDF (English)
K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, S. V. Konovalov, V. V. Ivanenko, M. V. Okhrimenko, Yu. G. Voloshyna
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Світловипромінюючі покриття «полімер-наночастинки» на підкладках макропористого кремнію Анотація   PDF (English)
L. A. Karachevtseva, M. T. Kartel, K. P. Konin, O. O. Lytvynenko, V. F. Onyshchenko, Wang Bo
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Селективна дегідратація етиллактату до етилакрилату на NaY-фожазиті Анотація   PDF
A. M. Varvarin, A. M. Mylin, V. V. Brei
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Синглет-триплетне розщеплення етилену при взаємодії з поверхнею Cu(100) і малими кластерами міді Анотація   PDF (Русский)
S. V. Bondarchuk, B. F. Minaev
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і властивості магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту і гемцитабіну Анотація   PDF (English)
A. L. Petranovska, M. V. Abramov, N. M. Opanashchuk, S. P. Turanska, N. V. Kusyak, P. P. Gorbyk
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і магнітні характеристики кристалічних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xZnx)Fe2O4 Анотація   PDF
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і магнітні характеристики наночастинок залізо-ітрієвого гранату Анотація   PDF
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і сорбційні властивості монтморилоніту, інтеркальованого полігідроксокомплексами алюмініюі тітану Анотація   PDF
I. V. Pylypenko, I. A. Kovalchuk, B. Yu. Kornilovych
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез багатошарового азаграфена та оксиду нітриду вуглецю Анотація   PDF (English)
M. E. Bondarenko, P. M. Silenko, N. I. Gubareni, O. Yu. Khyzhun, N. Yu. Ostapovskaya, Yu. M. Solonin
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез ванадійвмісних Ti-MCM-41 силікатів та їх каталітичні властивості в процесах дегідрування пропану Анотація   PDF (Русский)
A. V. Redkina, N. D. Konovalova, K. N. Khomenko
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, властивості, застосування оксиду графену та відновленого оксиду графену, одержаних з багатошарових вуглецевих нанотрубок Анотація   PDF (Русский)
M. O. Danilov, I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, I. A. Farbun, G. Ya. Kolbasov
 
351 - 375 з 492 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>