Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 15, № 2 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Композитні медичні системи на основі гідрофобного кремнезему та желатину Анотація   PDF (English)
T. V. Krupska, N. V. Vitiuk, N. Yu. Klymenko, I. V. Siora, V. V. Turov
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Композиційні адсорбенти, які включають окиснений графен: вплив складу на механічну міцність та адсорбцію пестицидів Анотація   PDF (English)
Yu. S. Dzyazko, V. M. Ogenko, L. Ya. Shteinberg, A. V. Bildуukevich, T. V. Yatsenko
 
Том 13, № 3 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Композиційні матеріали на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімера полі(вінілбутираль-вінілацетат-вініловий спирт), наповнені кремнеземом, модифікованим сполуками срібла та міді Анотація   PDF
T. V. Vislohuzova, N. A. Galatenko, R. A. Rozhnova, V. M. Bogatyrov, M. V. Galaburda
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Композиційні наноматеріали на основі вуглецевого волокна, модифікованого оксидами металів і хітозаном Анотація   PDF (Русский)
L. A. Zemskova, Yu. M. Nikolenko, A. V. Voit, T. A. Kaidalova, V. I. Sergienko
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Конверсія D-фруктози в етиллактат на SnO2-вмісних каталізаторах Анотація   PDF
S. V. Prudius, N. M. Vyslogusova, V. V. Brei
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Конверсія суміші пропіленгліколь-ацетон в 2,2,4-триметіл-1,3-діоксолан на кислотних Dowex DR-2030 и ZrO2-SiO2 каталізаторах Анотація   PDF (Русский)
V. M. Sontsev, V. V. Brei
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Конструктивна роль хаоса: броунівські мотори й виграшні стратегії в теорії ігор Анотація   PDF (Русский)
V. M. Rozenbaum
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Конструювання магнітокерованих нанокомпозитів медико-біологічного призначення Анотація   PDF (English)
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanova
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Контроль бістабільності, осциляцій та хаосу в модельному електрокаталітичному процесі на поверхні сферичного електроду Анотація   PDF (English)
O. I. Gichan
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Конформаційні особливості поліфункціональних олігопероксидів на межі фаз різної природи Анотація   PDF
O. M. Hertsyk, M. O. Kovbuz, L. M. Boichyshyn
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Координаційні сполуки металів життя та біолігандів як модельні додатки до екобезпечних мастильних композицій Анотація   PDF
L. I. Koval, V. I. Dzyuba, O. L. Ilnitska, V. I. Pekhnyo, O. A. Mishchuk
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Короткий огляд про регулювання стабільності водних суспензій вуглецевих нанотрубок Анотація   PDF (English)
M. V. Manilo, N. I. Lebovka, S. Barany
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Кремнеземні нанокомпозити зі сполуками срібла, міді, цинку та їхні антимікробні властивості Анотація   PDF (Русский)
V. M. Bogatyrov, O. I. Oranska, M. V. Galaburda, I. I. Gerashchenko, T. P. Osolodchenko, V. I. Yusypchuk
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Кристалохiмія реакцій на поверхні твердої фази Анотація   PDF (Русский)
Ya. O. Shablovsky
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбційна/іонізаційна (ЛДІ МС) мас-спектрометрія координаційної сполуки тербію(III) з новим біс-хелатуючим карбациламідофосфатним (КАФ) лігандом Анотація   PDF (English)
I. P. Olyshevets, O. V. Severinovskaya, V. A. Ovchynnikov, V. M. Amirkhanov
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбція/іонізація (ЛДІ МС) і термо десорбційна мас-спектрометрія (TПД МС) координаційної сполуки європію(III) з N-{bis [метил(феніл)аміно]фосфорил}бензенсульфонамідом Анотація   PDF (English)
O. V. Severinovskaya, A. V. Mischanchuk, V. A. Trush, A. Yu. Prytula, V. M. Amirkhanov, V. A. Pokrovskiy
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбція/іонізація (ЛДі МС) полімерної координаційної сполуки срібла(І) на основі N-{біс[диетиламіно]фосфорил}бензенсульфонаміду Анотація   PDF (English)
I. O. Shatrava, O. V. Severinovskaya, V. A. Ovchynnikov, V. M. Amirkhanov, V. A. Pokrovskiy
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерна десорбція/іонізація фуллеренів: експериментальні і теоретичні дослідження Анотація   PDF (English)
V. O. Pokrovskiy, A. G. Grebenyuk, E. M. Demianenko, V. S. Kuts, O. B. Karpenko, S. V. Snegir, N. T. Kartel
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерний нагрів біметалевих наночастинок, які застосовуються в медицині Анотація   PDF (Русский)
L. B. Lerman, L. V. Porodko
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Лазерно-стимульовані процеси в напівпровідниках Анотація   PDF
P. O. Gentsar, S. M. Levytskyi
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Локалізація водню в поровому просторі активованого вугілля Анотація   PDF (Русский)
V. V. Turov, V. M. Gun'ko, O. P. Kozynchenko, S. P. Tennison, S. V. Mikhalovski
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Люмінесцентні матеріали на основі органічних солей, піролізованих на поверхні кремнезему Анотація   PDF (English)
P. O. Kuzema, Yu. M. Bolbukh, V. A. Tertykh
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Міжфазні властивості лактату хітозану на межі розділу рідина/повітря Анотація   PDF (English)
G. I. Kovtun
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Міжфазна поведінка метану і органічних розчинників з низькою точкою замерзання при взаємодії з гідрофільним та гідрофобним кремнеземом Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Міжфазна поведінка низько- та високомолекулярних сполук залежно від температури і ефектів обмеженого простору Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, V. V. Turov, V. I. Zarko, O. V. Goncharuk, O. S. Remez, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba
 
351 - 375 з 719 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>