Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квазінаправлені та фотонні моди в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанопокриттями SiO2 Анотація   PDF (English)
L. Karachevtseva, O. Lytvynenko, K. Parshyn, O. Sapelnikova, Wang Bo
 
Том 2, № 2 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантові властивості структурних неоднорідностей доменної стінки в магнітних плівках з сильною одновісною магнітною анізотропією Анотація   PDF (Русский)
A. B. Shevchenko, Yu. A. Kunitsky, M. Yu. Barabash
 
Том 14, № 2 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантові обчислення та теорія функціоналу густини щодо ефективності інгібування корозії сполуками BIA, HBT, MBI та PIZ Анотація   PDF (English)
D. M. Mamand, H. M. Qadr
 
Том 13, № 2 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовий ефект Хо-Оу-Менделя в композитах «полімер-багатостінні вуглецеві нанотрубки» Анотація   PDF (English)
M. T. Kartel, L. A. Karachevtseva, Yu. I. Sementsov, O. O. Lytvynenko
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження антиоксидантних властивостейприродних фенольних сполук Анотація   PDF (English)
O. O. Kazakova
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження взаємодії аргініну з поверхнею кремнезему Анотація   PDF (English)
A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, M. I. Terets, M. G. Portna, V. V. Lobanov
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження взаємодії вуглецевої нанотрубки з олігомерами поліетилену і поліпропілену Анотація   PDF (English)
M. I. Terets, E. M. Demianenko, S. V. Zhuravsky, O. A. Сhernyuk, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, Yu. I. Sementsov, L. M. Kokhtych, M. T. Kartel
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження взаємодії диметилкарбонату з полідиметилсилоксаном Анотація   PDF (English)
E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. A. Tertykh, I. S. Protsak, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження взаємодії левоміцетину з поверхнею кремнезему Анотація   PDF (English)
A. A. Kravchenko, T. V. Krupska, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, V. V. Lobanov
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження впливу модифікації діоксиду титану неметалами на його спектральні характеристики Анотація   PDF (English)
O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічне дослідження елементарних актів реакцій на поверхні модифікованого кремнезему Анотація   PDF
V. V. Kukueva, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження механізму окиснення аскорбінової кислоти молекулярним киснем на поверхні кремнезему Анотація   PDF
E. M. Demianenko, M. M. Ilchenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічне дослідження протолітичної рівноваги амоніаку на поверхні кремнезему Анотація   PDF (Русский)
A. A. Kravchenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 3 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження структурних перетворень акридинового оранжoвого в умовах лазерної десорбції/іонізації на поверхні терморозширеного графіту Анотація   PDF
E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy
 
Том 4, № 1 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження термодинамічних та кінетичних характеристик взаємодії гідроксильного радикала з графітоподібними площинами Анотація   PDF
K. V. Voitko, E. M. Demianenko, O. M. Bakalinska, Yu. O. Tarasenko, V. S. Kuts, M. T. Kartel
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне дослідження утворення сферичних молекул діоксиду кремнію при полімеризації ортокремнієвої кислоти Анотація   PDF
O. V. Filonenko, V. V. Lobanov
 
Том 14, № 4 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання кислотно-основних властивостей поверхні наночастинок SnO2 Анотація   PDF (English)
O. V. Filonenko, A. G. Grebenyuk, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання протолітичної рівноваги поверхні кремнезему Анотація   PDF
A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання процесів гідрофобізації поверхні силікатних матеріалів силіконатами лужних металів Анотація   PDF
A. G. Grebenyuk, D. B. Nasiedkin, Yu. V. Plyuto
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання структури та властивостей нанокластерів SnO2 Анотація   PDF (English)
O. V. Filonenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз адсорбції і механізмів хімічних реакцій на поверхні твердих тіл Анотація   PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 4 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантово-хімічний аналіз термодинамічних параметрів димеризації α-гідроксікислот на міжфазній поверхні повітря/вода Анотація   PDF (English)
E. S. Fomina
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний дизайн нових полімерних матеріалів на основі тетраоксо[8]циркулену Анотація   PDF (Русский)
G. V. Baryshnikov, N. N. Karaush, V. A. Minaeva, B. F. Minaev
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічний розрахунок 29Si ЯМР-спектрів фулереноподібних молекул діоксиду кремнію Анотація   PDF (English)
O. V. Filonenko, V. S. Kuts, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
 
Том 12, № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічно розраховані інтегральні характеристики складних наноматеріалів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
301 - 325 з 693 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>