Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Моделювання випаровування кластерів і нанокраплин органічних молекул методами квантової хімії та кінетичної теорії газів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 3, № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова Анотація   PDF
V. Yu. Klevets, N. D. Savchenko, T. N. Shchurova, A. G. Slivka, K. O. Popovic
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Моделювання обернення руху броунівської частинки під дією нерівноважних флуктуацій Анотація   PDF (Русский)
A. D. Terets, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum, V. A. Mashira, I. V. Shapochkina, A. N. Furs, M. I. Ikim, V. F. Gromov
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Моделювання оптичних спектрів періодичних структур за допомогою методу скінченних різниць в часовій області Анотація   PDF
O. O. Havryliuk, O. Yu. Semchuk
 
Том 13, № 3 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Моделювання ретчет-ефекту методом теорії ігор при стохастичних флуктуаціях двоямного потенціалу Анотація   PDF
A. D. Terets, V. A. Mashira, T. Ye. Korochkova
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікований хлоридом мангану (ІІ) природний клиноптилоліт в реакції розкладання озону Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, L. A. Raskola, A. A. Ennan
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування монтморилоніту олігоуретанамоній хлоридом для одержання нанокомпозитів з поліуретанами Анотація   PDF
A. N. Gonchar, Yu. P. Gomza, Yu. V. Savelyev
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поверхні монтморилоніту олігоуретаном, що містить функціональні аміногрупи Анотація   PDF
O. M. Gonchar
 
Том 1, № 1 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поверхні оксиду молібдену МoО3 шляхом його механохімічної обробки Анотація   PDF
N. S. Lytvyn, S. V. Chalamejda, V. O. Zazhigalov
 
Том 13, № 1 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поверхні полівініліденфлуоридних мембран поліетиленіміном Анотація   PDF
H. S. Bubela, V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk, A. F. Burban
 
Том 9, № 3 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту Анотація   PDF
V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk, A. F. Burban, S. M. Tsaryk
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом «layer-by-layer» Анотація   PDF
I. S. Kolesnyk, O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Mukoida, V. V. Konovalova, S. M. Tsaryk, A. F. Burban
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування та каталітичні властивості пентаоксиду ніобію Анотація   PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, L. O. Davydenko, V. O. Zazhigalov
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування целюлозних і лігноцелюлозних матеріалів нанокластерами фероціаніду міді Анотація   PDF (English)
V. V. Galysh, M. T. Kartel
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Модификація властивостей поверхні активованого вугілля КАУ Анотація   PDF (English)
D. V. Brazhnyk, I. V. Bacherikova, V. A. Zazhigalov, A. Kowal
 
Том 1, № 3 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Можливість використання наномодифікованого клиноптилоліту як добавки до будівельних матеріалів Анотація   PDF (English)
G. P. Tsintskaladze, V. G. Tsitsishvili, P. E. Tskhvitaridze, B. F. Keshelava, G. Sh. Tatarashvili, T. V. Sharashenidze
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Молекулярний ротор як високотемпературний броунівський мотор Анотація   PDF (English)
O. Ye. Tsomyk, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологічні та електронні характеристики нанорозмірного оксиду алюмінію, індивідуального та у високотемпературних (пірогенних) і низькотемпературних (механічних) сумішах з нанорозмірним кремнеземом Анотація   PDF (English)
Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, V. I. Zarko, M. V. Karpetz, M. V. Pereginiak, S. S. Petrovska, V. M. Gun'ko
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологічні та текстурні ефекти желювання та механохімічної активації сухих та змочених простих та складних нанооксидів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun’ko
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія плівок поліаніліну на поверхні аморфного металевого сплаву Al87Ni8Y5 Анотація   PDF
M. M. Yatsyshyn, L. M. Boichyshyn, E. P. Koval'chuk, I. I. Demchyna, R. Yа. Serkiz, P. Yu. Demchenko
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія, фазовий і хімічний склад наноструктур, утворених в системах, які містять лантан, церій і срібло Анотація   PDF (English)
O, M. Lavrynenko, O. Yu. Pavlenko, M. N. Zahornyi, S. F. Korichev
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія частинок наноструктурованих матеріалів Анотація   PDF (English)
V. M. Gun'ko, O. I. Oranska, V. V. Paientko, I. Ya. Sulym
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія частинок та текстурні характеристики нанокремнезему, гідро-ущільненого при різних ступенях гідратації Анотація   PDF (English)
V. M. Gun’ko, V. V. Turov
 
Том 3, № 1 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні Нано- та мікроволокна, вилучені з кам'яновугільного пекового коксу Анотація   PDF (Русский)
V. M. Shmalko
 
Том 5, № 1 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозит LiFePO4/C як катодний матеріал для літій-іонних акумуляторів високої потужності Анотація   PDF
V. V. Kosilov, S. I. Chernukhin, I. V. Romanova, S. А. Kirillov
 
376 - 400 з 693 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>